Damas Damwatch

Daniška įrenginių stebėjimo sistema „Damas Damwatch“

„DamWatch“ – tai sistema, kuri lengvai ir aiškiai pateikia informaciją apie įrenginio būseną

Kategorija:

Nepertraukiamo veikimo užtikrinimas

„DamWatch“ – tai sistema, kuri lengvai ir aiškiai pateikia informaciją apie įrenginio (mechanizmo) būseną.

„DamWatch“, pavyzdžiui, reguliuoja pagrindinių guolių temperatūrą, kontroliuoja, ar nepažeistos viršutiniai dangų / paviršių sluoksniai ir ar nėra kokių nors trikčių nepertraukiamam veikimui, ir t. t.

„DamWatch“ yra visiškai integruota sistema, kuri nuolat kontroliuoja įrenginį / mechanizmą ir (arba) visą įrangą. Tokiu būdu niekam nereikia eikvoti savo laiko ir tikrinti rankiniu būdu, ar įrenginys / mechanizmas tinkamai veikia.

„DamWatch“ sistema yra labai lanksti. Ją galima integruoti į visus naujus įrenginius / mechanizmus, o visus jau esamus įrenginius atitinkamai tiekti su įmontuota šia sistema.

 • Tikrina guolius.
 • Tikrina įtempimo strypus ir spyruokles.
 • Kontroliuoja, ar veikia pavaros velenai.
 • Išjungia įrenginį / mechanizmą, jei sutrinka jo veikimas.
 • Kontroliuoja, ar veikia variklis.
 • Kontroliuoja produkto tiekimą į įrenginį / mechanizmą.
 • Kontroliuoja ir reguliuoja visas susijusias funkcijas.

Skiold Damwatch

Davikliai / JutikliaiKontrolė
Temperatūros jutikliai / davikliaiGuolių nusidėvėjimas
Dėvėjimosi davikliaiVisų dalių, kurios liečiasi su produktu, nusidėvėjimas
Trūkimo davikliaiVisos dalys, kurios gali sugesti / sulūžti
Greičio valdikliaiVarikliai, pavaros, ventiliatoriai ir t. t.
Pripildytų ir tuščių dėžių indikatoriaiAtliekų dėžių prieš įrenginį ir už jo pripildymo laipsnis

PASITEIRAUTI DĖL ĮRANGOS

PARDAVIMAI

 • Marius Strelčiūnas

 • +370 685 59615


 • Gintaras Savickas

 • +370 650 95458


 • Karolis Meldaikis

 • +370 676 53419